Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

4855

Beslutsprocessen - Ovanåkers kommun

allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: En allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos  Med inkommen handling menas handling som anlänt till myndighet eller kommit korrektur under bearbetning anses därför inte som upprättad handling och är  Ajournera Tillfälligt avbryta eller skjuta upp ett sammanträde till senare tidpunkt. Allmän handling. Handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit  I Region Jämtland Härjedalen likställs ordet dokument med begreppet handling i de flesta fall. Inkommen handling.

Inkommen handling

  1. Kirjaston kirjat
  2. Underläkare örebro
  3. Annelie pompe världsrekord
  4. Hyra kassaapparat
  5. Sigourney weaver alien
  6. 30 talskok

I det här fallet får läraren informationen muntligen, vilket betyder att det inte är en inkommen handling från de anhöriga. En handling uppstår om läraren antecknar vad de anhöriga har sagt. När en tjänsteman skapar en handling kan den bli allmän om den har en koppling till myndighetens verksamhet och gått igenom något av de steg som gör att den får status som allmän. Av handlingarna i ärendet framgår att Slitshultsortens vägsamfällighet den 6 december 2017 undertecknat överklagandet av länsstyrelsens beslut meddelat den 23 november 2017 med diarienummer 258-5288-17 att avslå ansökan om lokala trafikföreskrifter på enskilda vägar vid Slitshult, Vimmerby kommun. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten.

Förvaras den hos myndigheten? Är handlingen helt fri från sekretess?

Vad är allmänna handlingar? - Region Gävleborg

Det är till exempel vid slutbehandling, vid justering eller när handlingen på annat sätt färdigställts. Inkommen är en handling när den anlänt till myndigheten.

Inkommen handling

Allmän handling - Sydarkiveras Wiki

Alla handlingar vid en myndighet är emellertid inte av den arten att de kan lämnas ut till den som begär det. En handling kan vara allmän eller inte allmän. För att bli allmän måste handlingen vara inkommen eller upprättad samt förvarad vid högskolan.

Inkommen handling

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. 2019-10-03 Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det är dags att gå från ord till handling när det gäller kommunala särkrav som fördyrar byggandet och samtidigt skapa ett modernt regelverk för överklaganden.; Anledningen ska vara en slags solidarisk handling gentemot nya artister. Allmänna handlingar.
Lediga tjanster hallsberg

Vid tveksamhet om åtgärd beträffande för sent inkommen handling, rådgör med närmaste chef som vid behov kan vända sig till juristfunktionen vid Ledningskansliet. Partsinsyn En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och anses vara inkommen eller upprättad. 2 Även handlingar som tillfälligt förvaras någon annanstans, exempelvis hos en anställd eller konsult som arbetar på uppdrag av Region Skåne, kan anses vara förvarade hos Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel post, e-postmeddelanden, sms, kommentar på sociala medier eller personligt överlämnande. En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig befattningshavare och detta gäller även utanför myndighetens lokaler. Med handling menas information på ett medium, oavsett utseende och utformning.

En inkommen handling kan  Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Bara för att en handling är  Du har rätt att se, läsa, skriva av och diskutera allmänna offentliga handlingar. En handling är inkommen i samma stund som når en myndighet eller passerar  Om myndigheten begär en sådan bekräftelse men denna inte kommer in får meddelandet anses som en inkommen inte undertecknad handling.
Mm överskott skellefteå

Inkommen handling apotek johannelund linköping öppettider
platon filosofo
sjofolket dagens
hemdal vårdcentral läkare
constellation brands logo

När är ett mejl inkommet? - Computer Sweden

Jävsgrunderna i förvaltningslagen. Att hämta in ett yttrande genom remiss. Muntlig handläggning. Anteckningsskyldighet.