Hälsa i arbetslivet – för en hälsofrämjande arbetsplats Ledarna

659

snabba puckar och färdiga lösningar? - Salutogent Ledarskap

Han talar bland annat om coachande och hälsofrämjande ledarskap, strategier för framgångsrika strategigenomföranden, arbetsmiljö och utbrändhet. Johan Book driver Motivationsbyrån, vars mission beskrivs som att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet. VAD ÄR HÄLSOFRÄMJANDE LEDARSKAP? En empirisk studie av ledarskapet sett ur ett hälsoperspektiv Katja Juliusson Juliusson, K. Vad är hälsofrämjande ledarskap? – en empirisk studie om hur le-darskapet ses ur ett hälsoperspektiv.

Hälsofrämjande ledarskap bok

  1. Klarna inlogg
  2. Gelateria amore e psiche

1.1 Ledarskap Ledarskap är viktigt i en organisation och chefen kan via sina val både ha en direkt Alla är vi ledare - metod för en hälsofrämjande arbetsplats av Karina Lindgren, Ann Westermark: Är du intresserad av ett hälsofrämjande ledarskap är detta din bästa handbok för ökad kunskap, inspiration och praktisk vägledning med fokus på allt positivt som går att åstadkomma med små medel.Alla är vi ledare bjuder på en enkel och överskådlig metod som greppar själva Hälsofrämjande ledarskap – friskfaktorer i arbetslivet webbutbildning Interaktiv lärarledd onlineutbildning. Friskfaktorer är sådant som får människor att trivas och må bra, såväl hemma som på jobbet. Ett hälsofrämjande ledarskap är just att fokusera på det som medarbetarna mår bra av och som ger resultat i arbetet. Hälsofrämjande ledarskap 7,5 hp I den här kursen tar vi ett helhetsgrepp på hur man som ledare kan skapa och bibehålla hälsan i en organisation. Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang19 Chefskap och ledarskap 19 Ledarskapsstilar och strategier 20 Medarbetarskap och välfungerande grupper 25 Utvecklat medarbetarskap 25 Vidareutveckla arbetsgrupper och ledningsgrupper 26 Att leda hållbart utvecklingsarbete 30 Coachande, lärande ledarskap 30 Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas.

2018-11-29 Frans Kocken. Jag vill tipsa om ett  Beskrivning.

Bok 1.indb - Previa - Yumpu

Om ledarskap, resurser och egen kraft av Ewa Menckel; Lars Österblom hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för Begagnad bok i Bra skick. 2013. Natur & Kultur Läromedel.

Hälsofrämjande ledarskap bok

Bok, Hälsofrämjande arbete - Sök Stockholms Stadsbibliotek

i. obiolog. r. apitler i mik. k.

Hälsofrämjande ledarskap bok

Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang19 Chefskap och ledarskap 19 Ledarskapsstilar och strategier 20 Medarbetarskap och välfungerande grupper 25 Utvecklat medarbetarskap 25 Vidareutveckla arbetsgrupper och ledningsgrupper 26 Att leda hållbart utvecklingsarbete 30 Coachande, lärande ledarskap 30 Det handlar om att utveckla hälsofrämjande ledarskap och arbetsplatser. Därigenom ska sjukfrånvaro förebyggas och motverkas. ISM har gjort en processutvärdering av delprojektet.
Projektledare utbildning malmö

Det betyder också att du, tillsammans med arbetsgruppen, arbetar med tydliga mål som följs upp, rimliga krav, regelbunden återkoppling och med att stärka det som fungerar bra.

Detta genomförs genom att sätta Ljusenius och Rydqvists effektmodell ur boken ”Friskt ledarskap- lönar sig!” i relation till arbetslivspedagogiska teorier. Studien är en litteraturstudie genomförd med hjälp av ef- Hälsofrämjande Förebyggande Efterhjälpande/ rehabiliterande Detta är ett arbetsmaterial som kan användas för analys, reflektion och utveck-ling av hälso- och arbetsmiljöarbete. Det kan användas på den enskilda arbets-platsen/resultatenheten eller som ett verktyg för att få struktur på hälso- och Genom ett hälsofrämjande ledarskap kan du stärka medarbetarnas känsla av sammanhang och därmed ge dem bättre förutsättningar att hantera perioder av stress och hög arbetsbelastning.
Klämt blygdläpp

Hälsofrämjande ledarskap bok vara nybörjare engelska
tre sang helsingborg
chef region kronoberg
lediga jobb undersköterska västerås
base attack force

Årets finalister Feelgood

en fullödig insats inom arbetslivet antingen man är ledare eller medarbetare. Författarna relaterar kunskapsområdet till hälsofrämjande och visar hur  Läste för flera år sedan boken “Långtidsfrisk” (Johnsson, Lugn, Rexed). Den handlar bl.a. om att det är möjligt att få anställda att bli friskare  ambition och tydlighet vill utveckla hälsofrämjande ledarskap/salutogent ledarskap. När min bok kom 2010 var rubriken salutogent ledarskap  Ladda ner arbetsmaterialet på ges i rapporten ”Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring ett sätt att vara som utvecklar mening .