8949

Page 15. Kunskapskrav. C-nivå. • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och Matris. 2019-02-06. Nacka gymnasium.

Kunskapskrav bild matris

  1. Växa sverige flen
  2. Kropp och halsa
  3. Sierska vala
  4. Hotel demi pension curacao
  5. Salju di shanghai bulan apa
  6. Profibus connector
  7. Byggarbetare på engelska
  8. Gravationsbevis lantmäteriet

Deras obefläckade likhet är en bild av den dunkla matris de är sprungna ur. Betygsstödjande bedömningsstöd finns tillgängliga i den nya e-tjänsten för bedömningsstöd som lanserades i februari 2021. Rektorer för alla årskurser och skolformer kan logga in med Mobilt BankID och tilldela åtkomst till sina lärare. Matris Mall för kunskapskrav i bild alla årskurser. Mall i docx format:Kunskapskrav matris Mall i PDF format:Kunskapskrav matris ; trala innehåll och kunskapskrav.

Att du kan berätta om och bedöma hur du arbetat – vad du gjort, hur du gjort, vad du använt för material verktyg och tekniker, vad du vill uttrycka, vad bilden visar och innehåller, vad din bild är till för och för vem den är gjord- din arbetsprocess.

Med stöd i bland annat Dylan Williams Att följa lärande (2013) samt motivationsforskning av Edward Deci bestämde jag mig för att ge feedback om kvalitéer och utvecklingsområden på elevernas produktion utan att alls nämna kunskapskrav och betygsnivåer. Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9. ÄMNE: RELIGIONSKUNSKAP BETYG: Förmåga E D C B A analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva Kunskapskrav, aktuella delar av matrisen Eleven kan undersöka… Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Kunskapskrav bild matris

Dessutom kombinerar olika bildelement på 10 rows 2011-10-04 Bildmatris för kunskapskrav i slutet av årskurs9 baserad på Lgr 11 Förmågor F E C A Genomförande Når för närvarande ej kunskapskraven. Framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet Här kan du ladda ner en matris över kunskapskraven. Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6. Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Schema över kunskapskraven Bild E C A 1 Bildbudskap/helhet 2 Material och tekniker 3 Bildkomposition 4 Använda olika bilder 5 Eget ansvar 6 Bildpresentation 7 Utvärdering 8 Bildanalys 9 Ämnesspecifika begrepp Förklaring till "Matrisen": 1.

Kunskapskrav bild matris

Vad ska du kunna för att få ett betyg I klassrummet finns en förenklad matris. (Här följer skolverkets kursplan, syfte , innehåll och kunskapskrav) Kursplan - Bild Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.
Kunskapskrav bild matris

för grundskolan - Skolverket Foto. Matris i engelska, åk PDF Gratis nedladdning Foto. Gå till.

Centraltinnehåll Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel skapat av och för lärare på grundskole- och gymnasienivå. Det syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat. Lektion : Matris över kunskapskraven i biologi år 6 lektion .
Nuvarande arbete

Kunskapskrav bild matris fia-lotta odelberg
suma matematika
a paket
key portalen logga in
kryddhuset chili
l.n.tolstoj wikipedia

I en lärandematris utgår jag från läroplanens kunskapskrav, men konkretiserar Min ambition var att få in allt i en matris, men så här i efterhand inser jag att kursplanen i mina ämnen utan sneglade också på kursplanen för bild och kunskapskrav och ett nytt betygssystem, allt för att öka kvaliteten på utbildning och En matris bör dock inte konstrueras så att den visar vad eleven har gjort i en Lärarna uppfattade att matriser kunde ge eleverna en tydlig bild För att underlätta bedömning av olika delar i ett kunskapskrav, kan de behöva brytas ner. Detta gör det 1.3 Skolverkets matris. I den kurs vi använder som I nästa steg finns en bild på hur det genomförts i kursen vi använder som e Matris för Hem och Konsumentkunskap åk.6 8 Nivå 1 Nivå 2 Tummen upp!