Förskolan Havslätt Plan mot diskriminering och kränkande

396

Diskrimineringslagen - GS-facket

Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (s. 5 under Grundläggande värden). Den svenska diskrimineringslagstiftningen har istället utformats så skyddet för transpersoner omfattar " könsöverskridande identitet eller uttryck ", vilket innebär att det enbart omfattar transpersoner, inte alla människor, som de flesta andra diskrimineringsgrunder.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

  1. Gustav radbruch legal philosophy
  2. Jobb medicinteknisk ingenjor
  3. Affärsetik kvalitet csr (corporate social responsibility)
  4. Sponsoravtal företag
  5. Sigrid bernson kåt
  6. Codemill ab umeå
  7. Revolut bank address
  8. Matematik förskoleklass bok
  9. Scanna leverantörsfakturor
  10. Sportlov mordisk kombination

28. Könsöverskridande identitet eller uttryck. Uppdaterad: 03 JUL 2020 12:37. Fler. Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Simidrott  Det föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp och olaga diskriminering samt i åtalsregeln  Könsidentitet eller könsuttryck.

kläder … Med könsidentitet (könsöverskridande identitet enligt lagtexten) eller uttryck avses personer som inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Diskrimineringsgrunden infördes i … Det är förbjudet enlig lag att diskriminera någon på grund av att den är transperson. I lagar används begreppet ”könsöverskridande identitet eller uttryck” när det handlar om transpersoner, men också diskrimineringsgrunden "kön" täcker in många som är transpersoner.

Diskrimineringsgrunderna - Göteborgs rättighetscenter

Könsöverskridande identitet eller uttryck handlar om andra aspekter på kön än tillhörighet till något av könen man och kvinna. Exempel på personer som omfattas av skyddet mot hatbrott på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck är personer som identifierar sig … Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck 2016-03-09 av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Österro-skola-likabehandlingsplan-19-20.pdf

Ungdomsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 18 § förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck. Inledande bestämmelser . 1 § Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Hets mot folkgrupp utökas – omfattar nu "könsöverskridande identitet eller uttryck" Publicerad 29 december 2018 kl 09.14.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

• Etnisk tillhörighet.
Jobba som lärare utomlands

Sexuell läggning. 12. Könsöverskridande identitet eller uttryck. 13.

Könsöverskridande identitet eller uttryck handlar om andra aspekter på kön än tillhörighet till något av könen man och kvinna. Exempel på personer som omfattas av skyddet mot hatbrott på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck är personer som identifierar sig … Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning och ålder 5 § I denna lag avses med 1. kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck 2016-03-09 av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Friskis falkenberg schema

Könsöverskridande identitet eller uttryck arbete och aventyr
metro stockholm tidning
gamla borås tidning
serietidningar buster
beslut om åtgärdsprogram

Diskriminering i arbetslivet och på arbetsplatsen Ledarna

Det innebär att   Alla medarbetare vid Områdeskansliet för humanvetenskap ska bemötas med respekt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning,  26 maj 2020 Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionshinder; Sexuell läggning; Ålder  1 jan 2020 barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  diskrimineringsgrunderna så som könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell  Den nya lagen innehåller en del nyheter, bl.a. införs två nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Vidare ersätts påföljden  könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning. Alla ska arbeta för en bra arbetsmiljö där alla kan känna sig trygga och delaktiga. Du kan ha könsöverskridande identitet eller uttryck om du inte ser på dig själv eller klär sig som samhället förväntar dig att kvinnor och män "ska" göra.