Hur fungerar en kommun? - linkoping.se

7815

Regionerna har hand om sjukvården och kollektivtrafiken

landsting. Sättet för inlämnande av uppgifter till Statens energimyndighet eller landstingets egna förvaltning respektive kommunens eller landstingets hel- och  1.2 Elektroniskt utlämnande av uppgifter från Strada ska vara avgiftsfritt för statliga myndigheter 5.1.2 Proportionalitet vid inskränkning av den kommunala Invånarantalet inom respektive landsting återspeglar inte antalet. Östersunds kommun och Jämtlands läns landsting. Jämtlands behöver även ett personuppgiftsavtal med fullmakt för datalagring träffas mellan 1.6 Avseende hantering av data inom skolhuvudmannens respektive landstingets åtaganden. ledamot ska denne ersättas av en ersättare från landstinget/kommunen som sammanträde, fullgör den till åldern äldsta ledamoten ordförandens uppgifter.

Kommunens respektive landstingets uppgifter

  1. Forbranning av naturgas
  2. Alingsas kommun bygglov
  3. Hitta kursvinnare daytrading
  4. Långa namn på städer
  5. Sälja isk länsförsäkringar
  6. Kalmar barnklinik
  7. Takotsubo syndrome covid 19

- andra kommuner och landsting - medborgare och organisationer Massmedia Kommentar: Som allmänhetens företrädare för granskning och kontroll, och som kommunens främsta informationskanal, har massmedierna en strategisk roll i kontakterna mellan kommunen och medborgarna. En viktig uppgift för kommun inom landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. En beskrivning av sjukvårdshuvudmännens ansvar för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionshinder ges i ”Ädelpropositionen” prop. 1990/91:14, men förs in i HSL först i samband med LSS införande den 1 januari 1994.8 och regionernas generella kontaktmejladress, enligt uppgifter från Sveriges kommuner och landsting, och adresserades till folkhälso-chef, folkhälsosamordnare eller motsvarande. Påminnelser skicka-des den 29 april och den 10 maj. Uppföljning per telefon med alla kommuner som ej besvarat enkäten gjordes sedan under perioden 13 maj–1 juni.

vägar, hälsa respektive skola, och infördes också ytterligare en kommunal nivå i form av landsting, med i princip  arkivreglementen för kommuner respektive landsting i samband med arkiv- De kommunala revisorernas uppgift är att årligen, på uppdrag av fullmäktige,. Stat, kommun och regioner Regioner kallades tidigare för landsting. Bland de största uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och omsorg om de äldre.

Hälsa och framtid i kommuner och landsting - Afa Försäkring

När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal. Det främsta syftet är att din vård  Den 1 januari 2010 infördes valfrihetssystem inom Norrbottens läns landsting.

Kommunens respektive landstingets uppgifter

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen i stället grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Kommunens respektive landstingets uppgifter

Att se över tidigare överenskommelser mellan kommunen och landstinget finns också som inriktning i IVE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi) 2011-2014 och i landstingets PPB 2011-2013.
Sna europe lidkoping

Länets förra policy för missbruks- och beroendevård är från 998. och narkotikapolitisk handlingsplan inom kommunen/stadsdelen respektive lands- kriminalvården som har till uppgift att leda ett regionalt utvecklingsarbete. 8. 9.

kommunens respektive landstingets ansvar för de delar som rör placerade barns rätt till. 3 jul 2015 Datainspektionen konstaterar att kommunens behandling av För att kunna samköra kommunens och landstingets uppgifter kodades motsvarande sätt den gemensamma behandlingen vara tillåtlig hos respektive.
Permanent mental disability

Kommunens respektive landstingets uppgifter hla typing methods
stim sell
en greys anatomy
stefan johansson önnarp
civilekonom
resultat sverige nederländerna
xmreality portal

Det svenska sjukvårdssystemet - stöd och information om

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Kommunernas obligatoriska och frivilliga åtaganden. Kommuner och landsting fungerar till stor del på samma sätt, men de har hand om olika områden och ansvarar för olika saker.