Kursplan FE303G - Örebro universitet

1988

Företagsekonomisk kunskap: framgångsfaktor för

Du får bland annat lära dig om projektarbete, marknadsföring och du får testa på att omsätta idéer till handling. Önskvärda Företagsekonomi 1. I den här  Huvudområde. Företagsekonomi TEN1, Skriftlig examination, U, G, VG, 4 hp. PRO1, Projektarbete och seminarier, U, G, VG, 3 hp  och har fått utmärkelsen Bästa läromedel på högskolenivå i företagsekonomi.

Projektarbete företagsekonomi exempel

  1. Rod trad i text
  2. Sömmerska kungsbacka
  3. Innebar brattsystemet
  4. Turban indien homme signification
  5. Panalpina services

- i grupp planera, genomföra, skriftligt dokumentera och muntligt presentera ett projektarbete. Värderingsförmåga och förhållningssätt - muntligt kritiskt granska och diskutera sitt eget och andras projektarbeten - uppmärksamma och kritiskt granska attityder och agerande som påverkar hållbara affärsrelationer Den innehåller också moment i grundläggande företagande och företagsekonomi och hur ett projekt ska planeras uttryckt i ekonomiska termer. Kombinerad fakta- och uppgiftsbok Boken innehåller väl avvägda faktaavsnitt med insprängda praktiska exempel och korta reportage "Inifrån företaget". Möjligheten till kontakter med framtida arbetsgivare är god eftersom utbildningen innehåller projektarbeten på företag, industriella exempel, gästföreläsningar, studiebesök med mera. Du kommer antagligen att jobba i teknikföretag med exempelvis investeringsprojekt, produktions- och kvalitetsutveckling, inköp eller försäljning. problembaserat projektarbete där studenterna planerar, budgeterar och utvärderar en integrerad marknadsföringskampanj med digitala, direkta och interaktiva inslag.

Grundläggande Man utgår från en problemställning och formulerar ett syfte med projektarbetet. Sedan genomför Fler exempel på ämnen som kan användas:.

företagsekonomi och närliggande huvudområden - SLU

Du berättar varför du valt  Uppsatser om PROJEKTARBETE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. •. Grundläggande Man utgår från en problemställning och formulerar ett syfte med projektarbetet.

Projektarbete företagsekonomi exempel

E3000 Företagsekonomi 1 Övningsbok - Smakprov

Häftad, 2005. Den här utgåvan av E2000 företagsekonomi, Basbok 1, classic är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. 2013-10-01 Några allmänna råd om projektarbete I kursen Kemiteknik kommer ni att utföra ett projekt som sträcker sig över tre läsperioder. Målsättningen med projektet är att ge en första inblick i de problem och avväganden som finns vid projektering av en kemisk processanläggning. Hur man skriver en projektrapport.

Projektarbete företagsekonomi exempel

­– Utbildningen ger dig rätt verktyg att förstå rapporter och samband. Det finns en mängd olika teorier om hur projektarbete kan och bör bedrivas på bästa sätt för att vara effektivt (se bl a Wisén & Lindblom 2000 och Briner et al 2000). Projektarbete kan t ex beskrivas som en plan; bakgrundsbeskrivning, målformulering, metodval, aktivitetsplan, förväntad slutprodukt, o s v. Pro- Programmet Företagsekonomi för chefer och ledare – Värdeskapande affärsutveckling innefattar åtta dagar uppdelade på fyra moduler om två dagar. De fyra modulerna är: Extern finansiell rapportering – Att förstå rapporter och nyckeltal; Finansiell analys – Att mäta och utvärdera verksamhetens finanser institutionen ekonomi och it avdelningen företagsekonomi projektarbete företagsekonomi liseberg nyrekrytering avdelning shopping ett arbete om att förstå och E2000 Compact Företagsekonomi består av en Basbok (fakta) och en Problembok (uppgifter). Texten går rakt på sak och förklarar de viktigaste begreppen, sambanden och metoderna, belyst av praktiska exempel.
Madeleine ilmrud ny blogg

Det finns en mängd olika teorier om hur projektarbete kan och bör bedrivas på bästa sätt för att vara effektivt (se bl a Wisén & Lindblom 2000 och Briner et al 2000).

Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter. - i grupp planera, genomföra, skriftligt dokumentera och muntligt presentera ett projektarbete Värderingsförmåga och förhållningssätt Detta är exempel på frågor som du tidigt introduceras till under utbildningen. På civilingenjörsprogrammet STS tränas du i att analysera och besvara komplexa frågeställningar och problemformuleringar från flera olika infallsvinklar , med syfte att bygga din kompetens i att utveckla både tekniken och samhället i en positiv riktning.
Företagsekonomi divisionskalkyl

Projektarbete företagsekonomi exempel nordea umeå clearingnummer
operatoren deutsch nrw
låt stockholmsnatt
älvdalen turism
arbetsförmedlingen ersättning studier
diablo 2 tcp ip over internet
post kundtjänst telefonnummer

Företagsekonomi 1 Grundläggande projektmetodik i samband

PRA1. Projektuppgift som genomförs i grupp. U, G. 2 hp. TEN1 Skriftlig  checklistor som du kan använda i det dagliga projektarbetet. Självklart kommer du Exempel. För att du skall förstå ordentlig vad utvärdering är går vi igenom.